Sam Powell

Tag: LASIK

อาการสายตาสั้นสายตายาว

สายตาผิดปกติได้แก่สายตาสั้นซึ่งพบบ่อยที่สุด รองลงมาคือสายตายาวและสายตาเอียง ซึ่งสาเหตุของความผิดปกตินี้ส่วนใหญ่เกิดจากพันธุกรรมทำให้มีความผิดปกติของความโค้ง ของกระจกตา เลนส์แก้วตาและความยาวของลูกตาทำให้เห็นภาพได้ไม่ชัดเจนความผิดปกติของสายตานี้สามารถแก้ไขให้เห็นชัดได้โดยการใช้แว่นสายตาหรือเลนส์ สัมผัส แต่อาจไม่เป็นที่พอใจของผู้ใช้บางรายได้ในขณะนี้ได้มีการนำเอาแสงเลเซอร์มาใช้เพื่อ แก้ไขสายตาผิดปกติแล้ว ซึ่งผู้ป่วยควรได้รับทราบถึงข้อดีข้อเสีย และการเตรียมตัวรักษาด้วย แสงเลเซอร์ไว้คร่าวๆ ในขณะนี้การรักษาสายตาผิดปกติด้วยเลเซอร์นี้นิยมใช้วิธีที่เรียกว่า LASIK ซึ่งทำโดย หลังจากได้รับการหยอดยาชาแล้วขั้นแรกจะใช้เครื่องมือฝานแยกกระจกตาชั้นผิวออกพับไว้ ด้านข้างแล้วใช้แสงเลเซอร์มาเปลี่ยนความโค้งของกระจกตาตามที่ได้คำนวณไว้โดยคอมพิว เตอร์ แล้วจึงปิดชั้นผิวของกระจกตากลับไว้ตามเดิมโดยไม่ต้องเย็บ ซึ่งทั้งหมดจะใช้เวลา ประมาณ 15 นาที หลังจากนั้นจะหยอดยาปฏิชีวนะแล้วใส่ที่ครอบตาไว้เพื่อกันการขยี้ตา และ นัด มาตรวจในวันรุ่งขึ้น และเป็นระยะๆเพื่อดูผลข้างเคียงและวัดระดับสายตาที่เปลี่ยนไป  ผู้ที่ไม่เหมาะสมที่จะรับการรักษาด้วยแสงเลเซอร์ได้แก่ ผู้ที่เป็นโรค SLE โรคปวดข้อ เบาหวาน และผู้ที่กำลังตั้งครรภ์ก่อนการรักษาผู้ป่วยจะได้รับการตรวจตาอย่างละเอียด วัดสายตาอย่างถูกต้องวัดความ หนาของกระจกตา ตรวจดูสภาพความโค้งของกระจกตา ตลอดจนตรวจดูจอรับภาพและ ประสาทตา  การใช้แสงเลเซอร์รักษาด้วยวิธี LASIK นี้ ขณะที่ยิงเลเซอร์อาจมีความรู้สึกเจ็บปวดเล็ก น้อยหรือไม่มีเลย เมื่อยาชาหมดฤทธิ์อาจมีการเคืองตาน้ำตาไหลบ้างในวันแรก ซึ่งจะลดลง ในวันรุ่งขึ้น

Read More