Sam Powell

Tag: ไอเบกซ์

สัมผัสชีวิตบนเขาของสรรพสัตว์

เทือกเขาเป็นจุดหนึ่งที่สูงที่สุดของโลกแน่นอนว่าเทือกเขาสูงเป็นจุดหนึ่งที่มีอากาศเบาบางแต่ใครที่รู้ว่าเทือกเขาก็มีเหล่าสรรพสัตว์ที่อาศัยอยู่เช่นเดียวพื้นที่ราบ ซึ่งทุกสถานที่บนโลกล้วนเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตต่างๆที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมา ชีวิตบนเขาจะเริ่มมีชีวิตชีวามากในช่วงฤดูใบไม้พลิจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของสัตว์ที่จะออกมาหากินหลังจากจำศีลในช่วงฤดูหนาว ทั้งนี้บนเขาต่างๆก็มีชีวิตชีวาเช่นเดียวกันซึ่งเรามาดูกันว่ามีสัตว์ใดบ้าง หมีสีน้ำตาล เป็นหมีที่อาศัยอยู่ได้ทั้งพื้นที่ป่ากว้างใหญ่และพื้นที่บนเขา หมียูเรเซียจัดว่าเป็นหมีที่มีความสุขเมื่อถึงฤดูใบไม้พลิหมียูเรเซียเป็นหมีชนิดเดียวกับหมีสีน้ำตาล ในช่วงนี้พวกหมีจะลงมากินพืชและสัตว์ให้มากที่สุดเพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้ในฤดูหนาว ชามัวร์ เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตระกูลเดียวกับแพะและมีขนาดเดียวกัน ชามัวร์จัดว่าเป็นสัตว์บนเขาที่เป็นนักปีนตัวฉกาจ สามารถปีนผาสูงชันได้อย่างสบายและเป็นสัตว์ที่กระโดดไกลกว่า 20 ฟุตในหนึ่งก้าว ทั้งนี้เมื่อถึงฤดูใบไม้พลิ หญ้าและพืชจะงอกงามชามัวร์จะลงมาเพื่อเล็มหญ้าและดอกไม้บนเขานอกจากนี้ขนของชาวมัวร์ยังนุ่มมากจึงเป็นที่ต้องการของนักล่าสัตว์ ไอเบกซ์ เป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งตระกูลเดียวกับแพะซึ่งมักถูกเรียกอีกชื่อว่า แพะป่า ไอเบกซ์อาศัยอยู่มากบริเวณเทือกเขาแอลป์ ไอเบกซ์มีลักษณะเด่นคือตัวผู้มีเขาที่ยาวโค้งอย่างสวยงามเป็นลักษณะเด่นเพื่อใช้ในการต่อสู้แย่งชิงตัวเมียในฤดูผสมพันธุ์

Read More