Sam Powell

Tag: เสือดาวหิมะ

เสือดาวหิมะ

เสือดาวหิมะ เป็นสัตว์ที่อยู่ในวงศ์ Felidae มีลักษณะคล้ายกกับเสือดาวบนพื้นดิน แต่เสือดาวหิมะมีขนหนาปกคลุมและมีหางยาวขนฟู มักอาศัยอยู่บริเวณเทอกเขาสูงในแถบเทือกเขาหิมาลัย แถบประเทศอินเดีย, เนปาล เสือดาวหิมะมีความว่องไว ฉลาด และสามารถไต่อยู่เป็นเทือกเขาที่สูงชันได้อย่างสบาย เสือดาวหิมะมีลักษณะร่างกายทีเหมือนๆกับเสือดาวทั่วไป จะแตกต่างกันเพียงแค่ขนที่เพื่อช่วยให้ความอบอุ่นในอากาศหนาวเย็น มีอุ้งเท้าที่หนาเพื่อใช้ในการเหยียบย้ำหิมะและมีความแข็งแรงมาก มีโพรงจมูกที่ใหญ่และมีลักษณะพิเศษช่วยเปลี่ยนความอบอุ่นในร่างกายในช่วงอากาศที่หนาวเย็นมาก รวมถึงหางที่มีความยาวและมีขนฟูที่สามารถพันรอบตัวเพื่อป้องกันความหนาวเย็นได้อีกด้วย เสือดาวหิมะตัวเต็มวัยมีความยาว 90 – 135 เซนติเมตร โดยความยาวหางประมาณ 90 เซนติเมตร มีความสูงประมาณ 60 เซนติเมตรและมีน้ำหนักที่แตกต่างกัน โดยตัวผู้มีน้ำหนักราว 45 – 50 กิโลกกรัม, ตัวเมียหนักราวๆ 35 – 40 กิโลกรัม  การออกลูกนั้นตัวเมียจะออกครั้งหนึ่งประมาณ 2 ตัว ทุกๆ 2 ปี โดยลูกตัวผู้จะอยู่กับแม่นาน 18 เดือนและตัวเมียอยู่ที่แม่นาน 2 ปี ก่อนแยกตัวออกไป เสือดาวหิมะกระจายอยู่ทั่วไปตามบริเวณเทือกเขาสูงเช่น เช่น มองโกเลีย, ภูฐาน, ทิเบต, จีน, […]

Read More