Sam Powell

Tag: เทือกเขา

แร้งดำหิมาลัย

แร้งดำหิมาลัย มีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ว่า Aegypius monachus เป็นสายพันธุ์หนึ่งในวงศ์ตระกูลของ อินทรีย์, แร้ง จัดว่าเป็นนักล่าเหยื่อชนิดหนึ่งที่มีขนาดใหญ่ แร้งดำหิมาลัย อาศัยอยู่ทั่วไปตามเทือกเขาหิมาลัยและกระจายอยู่มาก แร้งดำหิมาลัย โตเต็มวัยจะมีขนาดประมาณ 102 – 104 เซนติเมตร มีปีกที่วัดจากข้างหนึ่งไปอีกข้างหนึ่งราว 3 เมตร มีน้ำหนักประมาณ 7 – 12 กิโลกรัม จัดว่าเป็นอีแร้งขนาดใหญ่ที่สุดสายพันธุ์หนึ่ง ทั่วไปลำตัวมีขนสีดำ และบริเวณหัวถึงคอจะไม่ค่อยมีขนหรือไม่มีเลย ซึ่งตัวโตไม่เต็มวัยจะมีขนสีน้ำตาล สำหรับแร้งดำหิมาลัยนั้นมักกระจายอยู่ตามบริเวณที่ราบสูงทิเบต, ประเทศในแทบเทือกเขาหิลามัย, ทางตอนเหนือของประเทศจีน รวมถึงพบบางส่วนตามประเทศทางยุโรป ลักษณะนิสัยของแร้งดำหิมาลัยชอบอยู่ในพื้นที่โล่งและชอบอยู่กันเป็นฝูงใหญ่ ชอบหากินเวลากลางวัน และมีฤดูผสมพันธุ์ช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน ชอบทำรังบนต้นไม้และตามซอกผาซึ่งรังจะมีขนาดใหญ่มาก ซึ่งการวางไข่นั้นแร้งดำหิมาลัยจะวางไข่ครั้งละ 1 ฟองเท่านั้น อาหารของแร้งดำคือซากสัตว์, แมลง, สัตว์ขนาดเล็ก เป็นต้น แร้งดำหิมาลัยสามารถพบได้ทั่วโลกในช่วงอพยพ สำหรับประเทศไทยเคยมีการค้นพบบริเวณ ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งในประเทศจัดว่าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ซึ่งในปี พ.ศ. 2550 มีการพบแร้งดำหิมาลัย 1 […]

Read More

ความตายสีขาว

  เป็นรู้กันว่าการใช้ชีวิตแถบเทือกเขานั้น นอกจากจะเป็นจุดที่ต้องปรับตัวทั้งด้านการเดินทางที่แตกต่างจากที่อื่นของโลก ในเทือกเขาแอลป์ผู้คนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นทั้งอยู่อาศัยและการกสิกร แต่บางครั้งเทือกเขาอาจนำความตายและความหายนะมาสู่ผู้อาศัยในแถบเทือกเขาได้ เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวจะทำให้อุณหภูมิลดลงติดลบ ทำให้หิมะตกซึ่งในย่านเทือกเขาต่างๆของโลกนั้นถือว่าเป็นช่วงที่อันตรายและต้องคอยระวังตัวอย่างมาก หิมะถล่มคือภัยที่มนุษย์ในเทือกเขาต้องเผชิญ ความตายสีขาวนั้นเป็นอันตรายที่มีลักษณะเฉพาะสำหรับย่านภูเขาที่มีไหล่เขาสูงชัน หิมะอาจถล่มลงมาได้โดยไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้า หิมะปริมาณมหาศาลสามารถถล่มทับถมหมู่บ้านไว้ภายใต้กองหิมะหนักเป็นล้านตัน เป็นช่วงที่เสี่ยงอันตรายในแต่ละปี ขึ้นอยู่กับหิมะและสภาพอากาศ ในปี ค.ศ. 1951 เกิดหิมะถล่มลงมาในประเทศแถบเทือกเขาแอลป์ โดยเฉพาะในสวิตเซอร์แลนด์นั้นมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์หิมะถล่มถึง 400 คน การเกิดหิมะถล่มนั้นไม่ต้องมีองค์ประกอบมากนัก เมื่อภาวะต่างๆพร้อมแล้วน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยบนไหล่เขา เช่น หิมะกระจุกหนึ่งหล่นลงมาจากต้นไม้ ก็จะทำให้ถล่มลงมาหรือแม้แต่เสียงที่เกิดจากการสะท้อนก็สามารถทำให้หิมะถล่มได้ และเมื่อหิมะถล่มมันจะเดินทางด้วยความเร็วกว่า 300 ไมล์/ชั่วโมง ซึ่งบ้าน อาคารต่างๆที่อยู่ในเส้นทางการถล่มจะไม่มีทางรอด ในปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีและการแจ้งเตือนที่ก้าวหน้าทำให้ช่วยป้องกันการสูญเสียชีวิตจากหิมะถล่มได้อย่างมาก  

Read More