Sam Powell

Tag: ความตายสีขาว

ความตายสีขาว

  เป็นรู้กันว่าการใช้ชีวิตแถบเทือกเขานั้น นอกจากจะเป็นจุดที่ต้องปรับตัวทั้งด้านการเดินทางที่แตกต่างจากที่อื่นของโลก ในเทือกเขาแอลป์ผู้คนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นทั้งอยู่อาศัยและการกสิกร แต่บางครั้งเทือกเขาอาจนำความตายและความหายนะมาสู่ผู้อาศัยในแถบเทือกเขาได้ เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวจะทำให้อุณหภูมิลดลงติดลบ ทำให้หิมะตกซึ่งในย่านเทือกเขาต่างๆของโลกนั้นถือว่าเป็นช่วงที่อันตรายและต้องคอยระวังตัวอย่างมาก หิมะถล่มคือภัยที่มนุษย์ในเทือกเขาต้องเผชิญ ความตายสีขาวนั้นเป็นอันตรายที่มีลักษณะเฉพาะสำหรับย่านภูเขาที่มีไหล่เขาสูงชัน หิมะอาจถล่มลงมาได้โดยไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้า หิมะปริมาณมหาศาลสามารถถล่มทับถมหมู่บ้านไว้ภายใต้กองหิมะหนักเป็นล้านตัน เป็นช่วงที่เสี่ยงอันตรายในแต่ละปี ขึ้นอยู่กับหิมะและสภาพอากาศ ในปี ค.ศ. 1951 เกิดหิมะถล่มลงมาในประเทศแถบเทือกเขาแอลป์ โดยเฉพาะในสวิตเซอร์แลนด์นั้นมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์หิมะถล่มถึง 400 คน การเกิดหิมะถล่มนั้นไม่ต้องมีองค์ประกอบมากนัก เมื่อภาวะต่างๆพร้อมแล้วน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยบนไหล่เขา เช่น หิมะกระจุกหนึ่งหล่นลงมาจากต้นไม้ ก็จะทำให้ถล่มลงมาหรือแม้แต่เสียงที่เกิดจากการสะท้อนก็สามารถทำให้หิมะถล่มได้ และเมื่อหิมะถล่มมันจะเดินทางด้วยความเร็วกว่า 300 ไมล์/ชั่วโมง ซึ่งบ้าน อาคารต่างๆที่อยู่ในเส้นทางการถล่มจะไม่มีทางรอด ในปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีและการแจ้งเตือนที่ก้าวหน้าทำให้ช่วยป้องกันการสูญเสียชีวิตจากหิมะถล่มได้อย่างมาก  

Read More