Sam Powell

Category: สังเกตอาการร่างกาย

วัดอาการแพ้ ของร่างกาย

ปกติแล้วอาการแพ้อาหารสามารถรับรู้ได้ด้วยการทาน ซึ่งเป็นวิธีพื้นฐานในการทดสอบอาหารแพ้ แต่ถ้าหากเคยมีอาการแพ้ต่ออาหารชนิดใดชนิดหนึ่งอยู่แล้ว ไม่ควรทานซ้ำอย่างเด็ดขาด เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ เนื่องจากอาการแพ้ในแต่ละคนไม่เท่ากัน บางรายมีอาการแพ้เพียงเล็กน้อย แต่บางรายอาจมีอาการแพ้รุนแรง ซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิต สาเหตุของการแพ้อาหาร ปัจจัยหลักคือพันธุกรรม หากพบว่าครอบครัวไหนมีสมาชิกที่มีอาการแพ้อาหาร เด็กที่เกิดมาในครอบครัวนั้นมีความเสี่ยงอยู่ที่จะแพ้อาหารชนิดเดียวกันกับคนในครอบครัว ซึ่งอาการแพ้อาหารยังทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ได้ด้วย เช่น แพ้อากาศ หอบหืด ลมพิษ ผื่นผิวหนัง เป็นต้น ในเด็กที่มีความเสี่ยงอยู่แล้ว ควรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน เพื่อสร้างภูมิต้านทาน ช่วยป้องกันอาการแพ้อาหารในเด็กได้ในระดับหนึ่งหรือไม่ทำให้เป็นโรคนี้มากขึ้นไปจนถึงโรคภูมิแพ้ในทางเดินหาย  ใจในคนที่อาการแพ้อาหารวิธีการป้องกันการเกิดอาการแพ้คือหลีกเลี่ยงการทานอาหารชนิดนั้นๆ ไปเลย หากมั่นใจแล้วว่าร่างกายแพ้อาหารชนิดนั้นอย่างแน่นอน ในบางรายพบว่ายังฝืนทานอาหารที่ตัวเองแพ้และใช้ยาแก้แพ้เป็นตัวช่วยอยู่ นั่นเป็นวิธีที่ไม่เหมาะสม เพราะมีความเสี่ยงที่จะนำไปสู่อาการแพ้รุนแรงได้ ในกรณีที่ยาแก้แพ้ออกฤทธิ์ได้ไม่ทันการ และถึงแม้การแสดงอาการแพ้ที่ผ่านมาจะไม่รุนแรง แต่ในภายหลังก็มีโอกาสที่ร่างกายอาจแพ้รุนแรงและมีอันตรายถึงชีวิตได้

Read More

อาการสายตาสั้นสายตายาว

สายตาผิดปกติได้แก่สายตาสั้นซึ่งพบบ่อยที่สุด รองลงมาคือสายตายาวและสายตาเอียง ซึ่งสาเหตุของความผิดปกตินี้ส่วนใหญ่เกิดจากพันธุกรรมทำให้มีความผิดปกติของความโค้ง ของกระจกตา เลนส์แก้วตาและความยาวของลูกตาทำให้เห็นภาพได้ไม่ชัดเจนความผิดปกติของสายตานี้สามารถแก้ไขให้เห็นชัดได้โดยการใช้แว่นสายตาหรือเลนส์ สัมผัส แต่อาจไม่เป็นที่พอใจของผู้ใช้บางรายได้ในขณะนี้ได้มีการนำเอาแสงเลเซอร์มาใช้เพื่อ แก้ไขสายตาผิดปกติแล้ว ซึ่งผู้ป่วยควรได้รับทราบถึงข้อดีข้อเสีย และการเตรียมตัวรักษาด้วย แสงเลเซอร์ไว้คร่าวๆ ในขณะนี้การรักษาสายตาผิดปกติด้วยเลเซอร์นี้นิยมใช้วิธีที่เรียกว่า LASIK ซึ่งทำโดย หลังจากได้รับการหยอดยาชาแล้วขั้นแรกจะใช้เครื่องมือฝานแยกกระจกตาชั้นผิวออกพับไว้ ด้านข้างแล้วใช้แสงเลเซอร์มาเปลี่ยนความโค้งของกระจกตาตามที่ได้คำนวณไว้โดยคอมพิว เตอร์ แล้วจึงปิดชั้นผิวของกระจกตากลับไว้ตามเดิมโดยไม่ต้องเย็บ ซึ่งทั้งหมดจะใช้เวลา ประมาณ 15 นาที หลังจากนั้นจะหยอดยาปฏิชีวนะแล้วใส่ที่ครอบตาไว้เพื่อกันการขยี้ตา และ นัด มาตรวจในวันรุ่งขึ้น และเป็นระยะๆเพื่อดูผลข้างเคียงและวัดระดับสายตาที่เปลี่ยนไป  ผู้ที่ไม่เหมาะสมที่จะรับการรักษาด้วยแสงเลเซอร์ได้แก่ ผู้ที่เป็นโรค SLE โรคปวดข้อ เบาหวาน และผู้ที่กำลังตั้งครรภ์ก่อนการรักษาผู้ป่วยจะได้รับการตรวจตาอย่างละเอียด วัดสายตาอย่างถูกต้องวัดความ หนาของกระจกตา ตรวจดูสภาพความโค้งของกระจกตา ตลอดจนตรวจดูจอรับภาพและ ประสาทตา  การใช้แสงเลเซอร์รักษาด้วยวิธี LASIK นี้ ขณะที่ยิงเลเซอร์อาจมีความรู้สึกเจ็บปวดเล็ก น้อยหรือไม่มีเลย เมื่อยาชาหมดฤทธิ์อาจมีการเคืองตาน้ำตาไหลบ้างในวันแรก ซึ่งจะลดลง ในวันรุ่งขึ้น

Read More