Sam Powell

Author: adminseotwo

ความตายสีขาว

  เป็นรู้กันว่าการใช้ชีวิตแถบเทือกเขานั้น นอกจากจะเป็นจุดที่ต้องปรับตัวทั้งด้านการเดินทางที่แตกต่างจากที่อื่นของโลก ในเทือกเขาแอลป์ผู้คนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นทั้งอยู่อาศัยและการกสิกร แต่บางครั้งเทือกเขาอาจนำความตายและความหายนะมาสู่ผู้อาศัยในแถบเทือกเขาได้ เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวจะทำให้อุณหภูมิลดลงติดลบ ทำให้หิมะตกซึ่งในย่านเทือกเขาต่างๆของโลกนั้นถือว่าเป็นช่วงที่อันตรายและต้องคอยระวังตัวอย่างมาก หิมะถล่มคือภัยที่มนุษย์ในเทือกเขาต้องเผชิญ ความตายสีขาวนั้นเป็นอันตรายที่มีลักษณะเฉพาะสำหรับย่านภูเขาที่มีไหล่เขาสูงชัน หิมะอาจถล่มลงมาได้โดยไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้า หิมะปริมาณมหาศาลสามารถถล่มทับถมหมู่บ้านไว้ภายใต้กองหิมะหนักเป็นล้านตัน เป็นช่วงที่เสี่ยงอันตรายในแต่ละปี ขึ้นอยู่กับหิมะและสภาพอากาศ ในปี ค.ศ. 1951 เกิดหิมะถล่มลงมาในประเทศแถบเทือกเขาแอลป์ โดยเฉพาะในสวิตเซอร์แลนด์นั้นมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์หิมะถล่มถึง 400 คน การเกิดหิมะถล่มนั้นไม่ต้องมีองค์ประกอบมากนัก เมื่อภาวะต่างๆพร้อมแล้วน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยบนไหล่เขา เช่น หิมะกระจุกหนึ่งหล่นลงมาจากต้นไม้ ก็จะทำให้ถล่มลงมาหรือแม้แต่เสียงที่เกิดจากการสะท้อนก็สามารถทำให้หิมะถล่มได้ และเมื่อหิมะถล่มมันจะเดินทางด้วยความเร็วกว่า 300 ไมล์/ชั่วโมง ซึ่งบ้าน อาคารต่างๆที่อยู่ในเส้นทางการถล่มจะไม่มีทางรอด ในปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีและการแจ้งเตือนที่ก้าวหน้าทำให้ช่วยป้องกันการสูญเสียชีวิตจากหิมะถล่มได้อย่างมาก  

Read More

การสัญจรบนเทือกเขาแอลป์

   เทือกเขาแอลป์ เป็นเทือกเขาที่ใหญ่สุดของทวีปยุโรปโดยครอบคลุมตั้งแต่ออสเตรีย, อิตาลี และสโลวีเนียทางด้านตะวันออก ไปจนถึงสวิตเซอร์แลนด์, ลิกเตนสไตน์, เยอรมนี และฝรั่งเศสทางด้านตะวันตกเป็นเทือกเขาอายุน้อย เกิดขึ้นเมื่อแผ่นทวีปแอฟริกามุดใต้แผ่นทวีปยูเรเซีย ภูเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาแอลป์คือ ยอดเขามองต์บลังก์ ที่ความสูง 4,807 เมตร บริเวณชายแดนฝรั่งเศสกับอิตาลี แม้ว่าประเทศต่างๆที่อยู่บริเวณเทือกเขาแอลป์แต่ก็สามารถสร้างถนน การสัญจรต่างๆเพื่อใช้คมนาคมได้ การเดินทางในสวิตเซอร์แลนด์นั้นทำให้เกิดปัญหาสำหรับนักเดินทางที่ผิดแปลกไปจากธรรมดา ที่ทางคดเคี้ยวไปมาระหว่างภูเขาซึ่งสูงถึง 4,600 เมตร และหุบเขาซึ่งอยู่ระดับ 150 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลในย่านเทือกเขาจากจุดที่สูงกว่าถ้าลงไปอีกจุดหนึ่งที่อยู่ต่ำกว่า ระยะทางต้องเพิ่มขึ้นมากเพราะลงไปตรงๆไม่ได้ ในอดีตภูเขาต้องทำให้ผู้คนในแต่ละมณฑลต้องอยู่โดดเดี่ยวห่างจากกัน การเดินทางเพื่อไปมาหากันนั้นจึงเป็นไปได้ยาก ปัจจุบันการสร้างถนน รถไฟฟ้า รถกระเช้า สะพาน และอุโมงค์ช่วยให้การติดต่อ การเข้าถึงกันทำได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น ซึ่งภายประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั้นมีรถไฟสายเรเชียนที่มีชื่อเสียงของประเทศ ด้วยระยะทางกว่า 240 กิโลเมตร ผ่านสะพาน 376 แห่งและลอดอุโมงค์ 76 แห่ง เรื่องการส่งเสริมการเดินทางในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั้นมากที่สุดคือ การสร้างข่ายงานรถไฟฟ้า ซึ่งมีความหนาแน่นที่สุดในโลกเพราะเชื่อมทุกมณฑลเข้าด้วยกัน ใช้พลังงานไฟฟ้าจากน้ำตกซึ่งทำให้รถไฟวิ่งด้วยความเร็วประมาณ 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทำให้ผู้โดยสารบ่นว่าไม่สามารถจะชมทิวทัศน์ของภูเขาที่งดงามแห่งนี้ได้อย่างจุใจ

Read More

ชีวิตบนเทือกเขาแอลป์ ที่สวยงาม

   หุบเขาที่เป็นสีเขียวและยอดเขาแหลม ประกอบกันขึ้นเป็นดินแดนภูเขาที่รู้จักกันดีที่สุดคือ เทือกเขาแอลป์ในยุโรป เทือกเขาแอลป์เป็นเทือกเขายุคใหม่ในเชิงธรณีวิทยา มีระดับความสูงประมาณ 4,600 เมตร เกิดจากการยกของระดับชั้นหิน การยกระดับขึ้นครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นเมื่อ 3 ล้านปีมาแล้วผู้คนที่อาศัยอยู่ในหุบเขาซึ่งเป็นเหมือนกำแพงป้องกัน ได้เพลิดเพลินกับความงดงามและมั่งคั่ง อิสรภาพ โดยไม่ถูกรบกวน การทำมาหากินจากดินแดนเทือกเขาแอลป์ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ กสิกรบนที่สูงต้องต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ ซึ่งกสิกรตามพื้นที่ต่ำไม่รู้จัก ข้อแรกเป็นปัญหาการขาดแคลนพื้นที่เพาะปลูกเพราะพื้นที่เป็นภูเขาส่วนใหญ่ กสิการในแคว้นไทรอลของออสเตรียจะหาแหล่งหรือพื้นที่ที่สามารถไถ่หว่านลงไปทุกที่ที่หาได้ แม้จะเป็นที่ชันมากพื้นที่ไถ่หว่านยาก การไถ่จึงต้องใช้มากถึงสองคน การเก็บเกี่ยวก็ต้องใช้เคียวเกี่ยว โดยไม่สามารถหาเครื่องจักรกลสมัยใหม่ได้ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่สูงชันมาก สำหรับในถิ่นที่ไม่อุดมสมบูรณ์และมีระยะเพาะปลูกสั้น นับเป็นปัญหาสำคัญของกสิกร แต่หญ้าหลายชนิดสามารถขึ้นได้งอกงามในภาวะแวดล้อมที่ยากลำบากนี้ จึงทำให้กสิกรส่วนใหญ่ในเทือกเขาแอลป์นั้นเลี้ยงโคนมเป็นหลัก การผสมพันธุ์จากสายเลือดเดียวกันทำให้ได้โคนมชนิดพิเศษซึ่งสามารถปรับตัวเข้าหาทุ่งหญ้าที่แตกต่างกันได้อย่างดี คล่องแคล่วสำหรับไหล่เขาชัน ขนาดโตตัวกว่าโคตามหุบเขา วิธีทำฟาร์มโคนมก็คือการปรับสภาพให้เหมาะสมกับพื้นที่ โดยวางท่อที่มีความยาวประมาณ 4.8 กิโลเมตรส่งนมจากฟาร์มที่สูงๆลงมายังจุดขนส่งที่หุบเขาเบื้องล่าง

Read More