Sam Powell

ภัยจากการขึ้นภูเขาสูง

ภูเขาสูงนั้นเป็นสิ่งที่มีความท้าทายแก่นักปีนเขาอย่างมาก นักปีนเขาหลายๆคนยอมเสี่ยงชีวิตตัวเองเพื่อพิชิตยอดเขาที่สวยงามบนโลก อย่างเช่น ยอดเขาเอเวอร์เรสต์ เป็นจุดหนึ่งของโลกที่เหล่านักปืนเขาทั้งหลายยอมเสี่ยงตายขึ้นไปบนยอเขาที่สูงที่สุดในโลก การจะปืนยอดเขาหรือพิชิตยอดเขาสักหนึ่งนั้น มันทำไม่ได้ง่ายเลย ต้องอาศัยความชำนาญ ความพร้อมของร่างกาย รวมถึงร่างกายต้องแข็งแรงทนต่อสภาพอากาศด้านบนด้วย ข้อควรระวังนั่นคือภัยร้ายจากการปีนเขานั้นมีมากมายซึ่งนักปีนเขาต้องพบเจอ

ภูเขาระดับความสูงประมาณ 4,000 เมตรขึ้นไปนั้นจะมีระดับออกซิเจนที่ต่ำมากแลในระดับ 5,000 เมตรจะไม่มีระดับออกซิเจนอยู่เลย นักปีนเขาต้องเผชิญหน้ากับอากาศที่เบาบางและน้อยมาก ซึ่งต้องใช้เครื่องออกซิเจนในการปีนเขาด้วย นอกจากนี้นักปีนเขายังต้องเจอกับสภาพอากาศที่เลวร้ายมาก ไม่ว่าจะเป็น พายุหิมะ หิมะถล่ม ซึ่งเป็นภัยที่นักปีนเขาต้องเจอ มีนักปีนเขาจำนวนมากที่มาจบชีวิตลงที่เทือกเขาสูงหลายแห่ง บางคนไม่สามารถพิชิตตามความฝันได้เลยก็มี ศพพวกเขาไม่สามารถนำลงมาได้ เนื่องจากการเคลื่อนศพเป็นไปได้ยาก

นอกจากนั้นนักปีนเขายังต้องเจอกับสภาวะที่เรียกว่า น้ำท่วมปอด เกิดจากระบบการทำงานของร่างกายปรับตัวไม่ทันที่ความสูงระดับ 3,000 เมตรรวมถึงภาวะขาดน้ำในร่างกาย ภาวะดังกล่าวนี้เป็นอันตรายอย่างมากและอาจทำให้เสียชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษาได้ทัน