Sam Powell

ปรัญชาการทำงาน ตอนที่ 1

สวัสดีครับ วันนี้มีเรื่องของการใช้ชีวิต แน่นอนว่าวันนี้เป็นเรื่องราวของปรัญชาในการทำงานต้องบอกเลยว่าในสังคมทุกวันนี้ที่มีการแข่งขันที่มากมายเหลือเกินต้องบอกเลยว่าปรัญชานี้สำหรับทุกคน แน่นอนว่าเรื่องราวในวันนี้เหมาะสมทุกวัน เรื่องแรกที่นำมาฝากกันเรื่องราวของ การที่เรารู้น้อยๆไม่เกี่ยงงานต้องบอกเลยว่าเราควรทำให้พอดี ถ้าคนเราหากมีความรู้น้อยต้องไม่ท้อถอยต้องสู่ต่อไปไม่เว้นแต่การเลือกงาน เพราะการทำงานคือหนทางเพิ่มความรู้และประสบการณ์ เป็นอีกที่สำคัญมากเหมือนในการของการบริหาร ต้องมีความ เที่ยงธรรมและเยือกเยือน ยึดมันในสิ่งที่ถูกต้อง และให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายอีกด้วย คนเราได้ทำงานแล้ว ต้องขยัน อดทน รักษาเครดิต คบคนดี อย่าเอาเปรียบใคร และ ไม่สร้างศัตรู คนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิต ต้องมีความขยัน อดทน ประพฤติตนน่าเชื่อถือ รู้จักคบคนดีเพราะคนดีย่อมนำพาไปสู่สิ่งดีๆ และที่สำคัญไม่ควรเอาเปรียบหรือเป็นศัตรูกับผู้อื่น เรื่องก็เป็นอีกเรื่องที่สำคัญ  ในการทำงานเราควรต้องแยกแยะด้วยว่างานในที่สำคัญต้องมาก่อนอย่างแนนอน จัดเรียงให้ความสำคัญอีกด้วย  ไม่มีอะไรที่เบาเกินไปหนักเกินไป ถ้าเราตั้งใจ เพียรพยายามลุยงานเชื่อได้เลยว่าคุณก็จะเป็นผู้ชนะ ชนะอย่างภาคภูมิใจ เป็นเรื่องราวของการใช้ชีวิตและปรัญชาที่ดี เรื่องราวของการใช้ชีวิตในการทำงาน  คงจะรับความรู้ไม่มากไม่น้อย นะครับ  ขอขอบพระคุณที่ติดตามกันมาโดยตลอด แน่นอนว่าเรื่องดีเราจะนำมาฝากอย่างแน่นอนนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ เดี่ยวพบกันตอน 2 นะครับ