Sam Powell

เสือดาวหิมะ

เสือดาวหิมะ เป็นสัตว์ที่อยู่ในวงศ์ Felidae มีลักษณะคล้ายกกับเสือดาวบนพื้นดิน แต่เสือดาวหิมะมีขนหนาปกคลุมและมีหางยาวขนฟู มักอาศัยอยู่บริเวณเทอกเขาสูงในแถบเทือกเขาหิมาลัย แถบประเทศอินเดีย, เนปาล เสือดาวหิมะมีความว่องไว ฉลาด และสามารถไต่อยู่เป็นเทือกเขาที่สูงชันได้อย่างสบาย เสือดาวหิมะมีลักษณะร่างกายทีเหมือนๆกับเสือดาวทั่วไป จะแตกต่างกันเพียงแค่ขนที่เพื่อช่วยให้ความอบอุ่นในอากาศหนาวเย็น มีอุ้งเท้าที่หนาเพื่อใช้ในการเหยียบย้ำหิมะและมีความแข็งแรงมาก มีโพรงจมูกที่ใหญ่และมีลักษณะพิเศษช่วยเปลี่ยนความอบอุ่นในร่างกายในช่วงอากาศที่หนาวเย็นมาก รวมถึงหางที่มีความยาวและมีขนฟูที่สามารถพันรอบตัวเพื่อป้องกันความหนาวเย็นได้อีกด้วย เสือดาวหิมะตัวเต็มวัยมีความยาว 90 – 135 เซนติเมตร โดยความยาวหางประมาณ 90 เซนติเมตร มีความสูงประมาณ 60 เซนติเมตรและมีน้ำหนักที่แตกต่างกัน โดยตัวผู้มีน้ำหนักราว 45 – 50 กิโลกกรัม, ตัวเมียหนักราวๆ 35 – 40 กิโลกรัม  การออกลูกนั้นตัวเมียจะออกครั้งหนึ่งประมาณ 2 ตัว ทุกๆ 2 ปี โดยลูกตัวผู้จะอยู่กับแม่นาน 18 เดือนและตัวเมียอยู่ที่แม่นาน 2 ปี ก่อนแยกตัวออกไป เสือดาวหิมะกระจายอยู่ทั่วไปตามบริเวณเทือกเขาสูงเช่น เช่น มองโกเลีย, ภูฐาน, ทิเบต, จีน, […]

Read More

แร้งดำหิมาลัย

แร้งดำหิมาลัย มีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ว่า Aegypius monachus เป็นสายพันธุ์หนึ่งในวงศ์ตระกูลของ อินทรีย์, แร้ง จัดว่าเป็นนักล่าเหยื่อชนิดหนึ่งที่มีขนาดใหญ่ แร้งดำหิมาลัย อาศัยอยู่ทั่วไปตามเทือกเขาหิมาลัยและกระจายอยู่มาก แร้งดำหิมาลัย โตเต็มวัยจะมีขนาดประมาณ 102 – 104 เซนติเมตร มีปีกที่วัดจากข้างหนึ่งไปอีกข้างหนึ่งราว 3 เมตร มีน้ำหนักประมาณ 7 – 12 กิโลกรัม จัดว่าเป็นอีแร้งขนาดใหญ่ที่สุดสายพันธุ์หนึ่ง ทั่วไปลำตัวมีขนสีดำ และบริเวณหัวถึงคอจะไม่ค่อยมีขนหรือไม่มีเลย ซึ่งตัวโตไม่เต็มวัยจะมีขนสีน้ำตาล สำหรับแร้งดำหิมาลัยนั้นมักกระจายอยู่ตามบริเวณที่ราบสูงทิเบต, ประเทศในแทบเทือกเขาหิลามัย, ทางตอนเหนือของประเทศจีน รวมถึงพบบางส่วนตามประเทศทางยุโรป ลักษณะนิสัยของแร้งดำหิมาลัยชอบอยู่ในพื้นที่โล่งและชอบอยู่กันเป็นฝูงใหญ่ ชอบหากินเวลากลางวัน และมีฤดูผสมพันธุ์ช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน ชอบทำรังบนต้นไม้และตามซอกผาซึ่งรังจะมีขนาดใหญ่มาก ซึ่งการวางไข่นั้นแร้งดำหิมาลัยจะวางไข่ครั้งละ 1 ฟองเท่านั้น อาหารของแร้งดำคือซากสัตว์, แมลง, สัตว์ขนาดเล็ก เป็นต้น แร้งดำหิมาลัยสามารถพบได้ทั่วโลกในช่วงอพยพ สำหรับประเทศไทยเคยมีการค้นพบบริเวณ ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งในประเทศจัดว่าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ซึ่งในปี พ.ศ. 2550 มีการพบแร้งดำหิมาลัย 1 […]

Read More

ยามา

ยามา หรือ ลามา หรือ  ลามะ  เป็นสัตว์เลี้ยงดูด้วยนมชนิดหนึ่งมีลักษณคล้ายกับอูฐ แต่ตัวเล็กกว่า ยามาจัดว่าเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ตายบริเวณที่ราบสูงใกล้กับเทือกเขา รวมถึงจัดว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีสายพันธุ์มายาวนาน นอกจากตัวยามาอาศัยอยู่ตามพื้นที่ราบสูง หรือในเขตหนาว แต่ยามาสามารถพบได้ตามพื้นที่ในเขตอบอุ่นและบริเวณใกล้กับเส้นศูนย์สูตร ยามา มีถิ่นกำเนิดจากที่ราบตอนกลางของทวีปอเมริกาเหนือเมื่อประมาณ 4 ล้านปีก่อนในช่วงเริ่มต้นของยุคน้ำแข็ง ต่อมาได้อพยพไปทวีปอเมริกาใต้เมื่อ 3 ล้านปีก่อน ซึ่งสายพันธุ์ดั้งเดิมมีชีวิตอยู่ในช่วงปลายยุคน้ำแข็งราว 10,000 – 12,000 ปีก่อน สัตว์ตระกูลอูฐก็สูญพันธุ์ไปจากอเมริกาเหนือแล้ว ในปัจจุบันตัวยามากระจายอยู่ทั่วไปตามพื้นที่ต่างๆ ซึ่งทั้งนี้มีสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายกันเรียกว่า อัลปากา ซึ่งในทวีปอเมริกาใต้มีจำนวนราว 7 ล้านตัว หลังจากนั้นสัตว์เหล่าจะนำเข้ามาที่อเมริกาในปี 2007 ปัจจุบันมีจำนวนยามาราว 160,000 ตัวและ อัลปากา 100,000 – 110,000 ตัว ตัวยามานั้นมีลักษณะลำตัวคล้ายกับอูฐ มีคอยาว ตัวโตเต็มวัยประมาณ 1.70 เมตร บางคนสูงถึง 1.80 เมตร โดยวัดจากหัว ลำตัวมีขนฟูปกคลุมเต็มตัวเพื่อช่วยให้ร่างกายอบอุ่นและอาศัยได้ในช่วงฤดูหนาว ในปัจจุบันยามากลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจและสัตว์เลี้ยงสวยงามตามสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งขนของยามามีความหนาและอุ่นส่วนใหญ่จึงนำขนมาทำเป็นเครื่องนุ่งห่ม  นอกจากนี้ในสมัยก่อนยามายังถูกใช้ขนของตามพื้นที่ของเทือกเขาอีกด้วย

Read More

การเดินป่าสัมผัสชีวิตธรรมชาติ

การได้สัมผัสชีวิตการไปเดินป่า คงเป็นสิ่งที่อยู่ในจิตใจของหลายๆคน สำหรับคนที่ชอบการเดินทางแบบท้าทายใช้ชีวิตอย่างลูกผู้ชายและละก็การเดินป่านี่เหละคือคำตอบของลูกผู้ชายตัวจริง ผู้ชายที่ชื่นชอบใช้ชีวิตกลางแจ้ง การเดินป่านั้นเป็นสิ่งที่เราจะได้สัมผัสชีวิตในธรรมชาติจริงๆ ได้เห็นบรรยากาศจริงๆ ที่ไม่ได้ถูกสร้างไว้ และเป็นบรรยากาศที่สองเท้าของเราเดินไปหามันเองการเดินป่าเป็นการที่เราเอาตัวเองไปใกล้ชิตกับธรรมชาติอย่างแท้จริง การออกจากเมือง หรือออกจากชีวิตประจำวันไปชั่วระยะเวลาหนึ่งเป็นการปรับสมดุลของชีวิตใหม่ เพื่อที่จะแสวงหาสิ่งใหม่ให้กับชีวิต ไม่แปลกเลยที่ความคิดใหม่ๆ มักจะออกมาตอนเดินป่าเสมอ เพราะเราไม่ได้รับการรบกวนจากการปรุงแต่งรอบด้านการเดินป่าในครั้งแรกไม่ใช่เรื่องยาก เพราะเกือบทุกๆ อุทยานแห่งชาติจะมีเส้นทางเดินป่าซึ่งให้บรรยากาศต่างๆ กันไป อาทิเช่น ถ้าชอบบรรยากาศเดินบนสันเขา อากาศดี เดินสบายๆ ก็ไปที่ ม่อนจอง หรือถ้าต้องการเดินสำรวจเส้นทางในป่าที่มีลำห้วย และต้นไม้อาจเริ่มต้นได้ที่เขาใหญ่ ซึ่งมีเส้นทางเดินป่าอยู่มากมาย แต่ที่สำคัญคือ เราต้องเลือกเส้นทางและ บรรยากาศที่เราอยากพบเจอ และตรงกับเวลาว่างของเราเพราะแต่ละเส้นทางจะใช้เวลาแตกต่างกันไป เส้นทางเดินป่าหลายๆ เส้น ไม่อนุญาตให้คนเดินได้ตลอดปี การจะเดินในเส้นทางต่างๆ นั้น ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ของอุทยาน ให้เป็นผู้นำทางเราไปเพื่อความปลอดภัย ในบางเส้นทางอาจจะมีลูกหาบช่วยแบกของด้วย

Read More

วัดอาการแพ้ ของร่างกาย

ปกติแล้วอาการแพ้อาหารสามารถรับรู้ได้ด้วยการทาน ซึ่งเป็นวิธีพื้นฐานในการทดสอบอาหารแพ้ แต่ถ้าหากเคยมีอาการแพ้ต่ออาหารชนิดใดชนิดหนึ่งอยู่แล้ว ไม่ควรทานซ้ำอย่างเด็ดขาด เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ เนื่องจากอาการแพ้ในแต่ละคนไม่เท่ากัน บางรายมีอาการแพ้เพียงเล็กน้อย แต่บางรายอาจมีอาการแพ้รุนแรง ซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิต สาเหตุของการแพ้อาหาร ปัจจัยหลักคือพันธุกรรม หากพบว่าครอบครัวไหนมีสมาชิกที่มีอาการแพ้อาหาร เด็กที่เกิดมาในครอบครัวนั้นมีความเสี่ยงอยู่ที่จะแพ้อาหารชนิดเดียวกันกับคนในครอบครัว ซึ่งอาการแพ้อาหารยังทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ได้ด้วย เช่น แพ้อากาศ หอบหืด ลมพิษ ผื่นผิวหนัง เป็นต้น ในเด็กที่มีความเสี่ยงอยู่แล้ว ควรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน เพื่อสร้างภูมิต้านทาน ช่วยป้องกันอาการแพ้อาหารในเด็กได้ในระดับหนึ่งหรือไม่ทำให้เป็นโรคนี้มากขึ้นไปจนถึงโรคภูมิแพ้ในทางเดินหาย  ใจในคนที่อาการแพ้อาหารวิธีการป้องกันการเกิดอาการแพ้คือหลีกเลี่ยงการทานอาหารชนิดนั้นๆ ไปเลย หากมั่นใจแล้วว่าร่างกายแพ้อาหารชนิดนั้นอย่างแน่นอน ในบางรายพบว่ายังฝืนทานอาหารที่ตัวเองแพ้และใช้ยาแก้แพ้เป็นตัวช่วยอยู่ นั่นเป็นวิธีที่ไม่เหมาะสม เพราะมีความเสี่ยงที่จะนำไปสู่อาการแพ้รุนแรงได้ ในกรณีที่ยาแก้แพ้ออกฤทธิ์ได้ไม่ทันการ และถึงแม้การแสดงอาการแพ้ที่ผ่านมาจะไม่รุนแรง แต่ในภายหลังก็มีโอกาสที่ร่างกายอาจแพ้รุนแรงและมีอันตรายถึงชีวิตได้

Read More

อาการสายตาสั้นสายตายาว

สายตาผิดปกติได้แก่สายตาสั้นซึ่งพบบ่อยที่สุด รองลงมาคือสายตายาวและสายตาเอียง ซึ่งสาเหตุของความผิดปกตินี้ส่วนใหญ่เกิดจากพันธุกรรมทำให้มีความผิดปกติของความโค้ง ของกระจกตา เลนส์แก้วตาและความยาวของลูกตาทำให้เห็นภาพได้ไม่ชัดเจนความผิดปกติของสายตานี้สามารถแก้ไขให้เห็นชัดได้โดยการใช้แว่นสายตาหรือเลนส์ สัมผัส แต่อาจไม่เป็นที่พอใจของผู้ใช้บางรายได้ในขณะนี้ได้มีการนำเอาแสงเลเซอร์มาใช้เพื่อ แก้ไขสายตาผิดปกติแล้ว ซึ่งผู้ป่วยควรได้รับทราบถึงข้อดีข้อเสีย และการเตรียมตัวรักษาด้วย แสงเลเซอร์ไว้คร่าวๆ ในขณะนี้การรักษาสายตาผิดปกติด้วยเลเซอร์นี้นิยมใช้วิธีที่เรียกว่า LASIK ซึ่งทำโดย หลังจากได้รับการหยอดยาชาแล้วขั้นแรกจะใช้เครื่องมือฝานแยกกระจกตาชั้นผิวออกพับไว้ ด้านข้างแล้วใช้แสงเลเซอร์มาเปลี่ยนความโค้งของกระจกตาตามที่ได้คำนวณไว้โดยคอมพิว เตอร์ แล้วจึงปิดชั้นผิวของกระจกตากลับไว้ตามเดิมโดยไม่ต้องเย็บ ซึ่งทั้งหมดจะใช้เวลา ประมาณ 15 นาที หลังจากนั้นจะหยอดยาปฏิชีวนะแล้วใส่ที่ครอบตาไว้เพื่อกันการขยี้ตา และ นัด มาตรวจในวันรุ่งขึ้น และเป็นระยะๆเพื่อดูผลข้างเคียงและวัดระดับสายตาที่เปลี่ยนไป  ผู้ที่ไม่เหมาะสมที่จะรับการรักษาด้วยแสงเลเซอร์ได้แก่ ผู้ที่เป็นโรค SLE โรคปวดข้อ เบาหวาน และผู้ที่กำลังตั้งครรภ์ก่อนการรักษาผู้ป่วยจะได้รับการตรวจตาอย่างละเอียด วัดสายตาอย่างถูกต้องวัดความ หนาของกระจกตา ตรวจดูสภาพความโค้งของกระจกตา ตลอดจนตรวจดูจอรับภาพและ ประสาทตา  การใช้แสงเลเซอร์รักษาด้วยวิธี LASIK นี้ ขณะที่ยิงเลเซอร์อาจมีความรู้สึกเจ็บปวดเล็ก น้อยหรือไม่มีเลย เมื่อยาชาหมดฤทธิ์อาจมีการเคืองตาน้ำตาไหลบ้างในวันแรก ซึ่งจะลดลง ในวันรุ่งขึ้น

Read More

ภัยจากการขึ้นภูเขาสูง

ภูเขาสูงนั้นเป็นสิ่งที่มีความท้าทายแก่นักปีนเขาอย่างมาก นักปีนเขาหลายๆคนยอมเสี่ยงชีวิตตัวเองเพื่อพิชิตยอดเขาที่สวยงามบนโลก อย่างเช่น ยอดเขาเอเวอร์เรสต์ เป็นจุดหนึ่งของโลกที่เหล่านักปืนเขาทั้งหลายยอมเสี่ยงตายขึ้นไปบนยอเขาที่สูงที่สุดในโลก การจะปืนยอดเขาหรือพิชิตยอดเขาสักหนึ่งนั้น มันทำไม่ได้ง่ายเลย ต้องอาศัยความชำนาญ ความพร้อมของร่างกาย รวมถึงร่างกายต้องแข็งแรงทนต่อสภาพอากาศด้านบนด้วย ข้อควรระวังนั่นคือภัยร้ายจากการปีนเขานั้นมีมากมายซึ่งนักปีนเขาต้องพบเจอ ภูเขาระดับความสูงประมาณ 4,000 เมตรขึ้นไปนั้นจะมีระดับออกซิเจนที่ต่ำมากแลในระดับ 5,000 เมตรจะไม่มีระดับออกซิเจนอยู่เลย นักปีนเขาต้องเผชิญหน้ากับอากาศที่เบาบางและน้อยมาก ซึ่งต้องใช้เครื่องออกซิเจนในการปีนเขาด้วย นอกจากนี้นักปีนเขายังต้องเจอกับสภาพอากาศที่เลวร้ายมาก ไม่ว่าจะเป็น พายุหิมะ หิมะถล่ม ซึ่งเป็นภัยที่นักปีนเขาต้องเจอ มีนักปีนเขาจำนวนมากที่มาจบชีวิตลงที่เทือกเขาสูงหลายแห่ง บางคนไม่สามารถพิชิตตามความฝันได้เลยก็มี ศพพวกเขาไม่สามารถนำลงมาได้ เนื่องจากการเคลื่อนศพเป็นไปได้ยาก นอกจากนั้นนักปีนเขายังต้องเจอกับสภาวะที่เรียกว่า น้ำท่วมปอด เกิดจากระบบการทำงานของร่างกายปรับตัวไม่ทันที่ความสูงระดับ 3,000 เมตรรวมถึงภาวะขาดน้ำในร่างกาย ภาวะดังกล่าวนี้เป็นอันตรายอย่างมากและอาจทำให้เสียชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษาได้ทัน

Read More

ปรัญชาการทำงาน ตอนที่ 2

สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งกับเรื่องราวของปรัญชาการทำงานตอนที่ 2  เรื่องราวของปรัญชาการทำงานนั้นมีมากมายเหลือเกินที่ต้องบอกเลยว่า เรานำเรื่องราวดีๆที่คัดมาฝากให้ทุกคนได้รับความรู้และนำไปปฎิบัติกันนะครับ แน่นอนว่า หลายคนคงจะท้อแท้กับการทำงานเชื่อได้เลย แน่นอนว่าอย่าเพิ่งหมดหวังและสิ้นหวังเลยนะครับ อย่าปล่อยชีวิตให้หมดคุณค่า คุณต้องสู้และคุณต้องลองทำมันดูสักตั้งหนึ่ง แอดมินเชื่อเลยว่า คุณทำได้แน่นอน ถ้าคุณทำได้แล้วละก่อนถึงใครจะเห็นหรือไม่ ก็ไม่เป็นไร แต่สิ่งที่เห็นคือเรามีความภูมิใจที่เราทำได้อย่างแน่นอน แน่นอนว่าคนเราอยากเก่งอยากเป็นคนที่มีคุณภาพแล้วละก่อนคุณจะต้องเปิดใจรับฟังความคิดเห็นใหม่ เพราะเด็กสมัยนี้ต้องยอมรับเลยว่า เก่งมากๆ นอกจากถ้าเราอยากเก่งแล้วจะต้องถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ทุกคนนะครับ การให้ความรักความอบอุ่นก็มีส่วนสำคัญเหมือนกันเพราะการทำงานนั้นไม่จำเป็นต้องซีเรียสมากจนเกินไป เพราะจะทำให้หลายคนไม่ชอบ อาจจะมีการรีแล็กซ์ก่อนเลิกงานได้บ้างไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมส์ หรือทำกิจกรรมต่างๆกิจกรรมสันทนาการ ก็จะทำให้มีความรักเพิ่มมากชึ้น ทั้งตัวเองและเพื่อนร่วมงานก็จะมีความสุขได้ด้วยนะครับ การพูดจาต้องบอกเลยว่ามีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียว การพูดจาที่อ่อนนุ่ม ทำให้ทุกคนยอมรับได้อย่างแน่นอน นี่คือเรื่องราวของปรัญชาการทำงานที่ต้องบอกเลยว่า ได้รับความรู้อย่างเต็มที่แน่นอน สำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณที่ติดตามกันนะครับ สวัสดีครับ

Read More

ปรัญชาการทำงาน ตอนที่ 1

สวัสดีครับ วันนี้มีเรื่องของการใช้ชีวิต แน่นอนว่าวันนี้เป็นเรื่องราวของปรัญชาในการทำงานต้องบอกเลยว่าในสังคมทุกวันนี้ที่มีการแข่งขันที่มากมายเหลือเกินต้องบอกเลยว่าปรัญชานี้สำหรับทุกคน แน่นอนว่าเรื่องราวในวันนี้เหมาะสมทุกวัน เรื่องแรกที่นำมาฝากกันเรื่องราวของ การที่เรารู้น้อยๆไม่เกี่ยงงานต้องบอกเลยว่าเราควรทำให้พอดี ถ้าคนเราหากมีความรู้น้อยต้องไม่ท้อถอยต้องสู่ต่อไปไม่เว้นแต่การเลือกงาน เพราะการทำงานคือหนทางเพิ่มความรู้และประสบการณ์ เป็นอีกที่สำคัญมากเหมือนในการของการบริหาร ต้องมีความ เที่ยงธรรมและเยือกเยือน ยึดมันในสิ่งที่ถูกต้อง และให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายอีกด้วย คนเราได้ทำงานแล้ว ต้องขยัน อดทน รักษาเครดิต คบคนดี อย่าเอาเปรียบใคร และ ไม่สร้างศัตรู คนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิต ต้องมีความขยัน อดทน ประพฤติตนน่าเชื่อถือ รู้จักคบคนดีเพราะคนดีย่อมนำพาไปสู่สิ่งดีๆ และที่สำคัญไม่ควรเอาเปรียบหรือเป็นศัตรูกับผู้อื่น เรื่องก็เป็นอีกเรื่องที่สำคัญ  ในการทำงานเราควรต้องแยกแยะด้วยว่างานในที่สำคัญต้องมาก่อนอย่างแนนอน จัดเรียงให้ความสำคัญอีกด้วย  ไม่มีอะไรที่เบาเกินไปหนักเกินไป ถ้าเราตั้งใจ เพียรพยายามลุยงานเชื่อได้เลยว่าคุณก็จะเป็นผู้ชนะ ชนะอย่างภาคภูมิใจ เป็นเรื่องราวของการใช้ชีวิตและปรัญชาที่ดี เรื่องราวของการใช้ชีวิตในการทำงาน  คงจะรับความรู้ไม่มากไม่น้อย นะครับ  ขอขอบพระคุณที่ติดตามกันมาโดยตลอด แน่นอนว่าเรื่องดีเราจะนำมาฝากอย่างแน่นอนนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ เดี่ยวพบกันตอน 2 นะครับ

Read More

ปล่อยวางบ้าง ไม่ต้องเครียด

สวัสดีครับวันนี้พบกันเรื่องราวของการใช้ชีวิต วันนี้มาถึงเรื่องราวของการจริงใจจริงจังกับการใช้ชีวิต แน่นอนว่าหลายคนคงจะมีความจริงใจเป็นอย่างมากแน่นอน  ว่าเราสามารถแยกได้เลยเรื่องไหนที่ควรต้องจริงใจและจริงจัง เชื่อว่าหลายคนหลายท่านต้องมีเรื่องที่ต้องทำอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัว การเงิน รวมไปถึงเรื่องจิปาถะบ้าง แน่นอนว่าหลายคนเจอเรื่องแบบนี้เข้าไปก็ต้องทำใจ และเรียนรู้และยอมรับไปกับมันนะครับ บางคนอาจจะเรื่องราวแบบนี้ทำให้เกิดความเครียดอย่างหนักจนบางครั้งไม่สามารถทำมันได้ หรือ บางคนก็อาจจะทำแล้ว ก็ยังทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร เราอย่าไปซีเรียสกับมันให้มากเกินไปเพราะจะทำให้คุณนั้นไม่มีความสุข ทำให้คุณทุกช์ใจ ผมเชื่อว่าทำได้ยังทำไม่ดีเท่าที่ควรทำมันไปเถอะออกมาดีหรือไม่ แต่คุณก็ได้ทำมันแล้ว บางครั้งถ้าคุณเครียดมากไป ก็อยากให้ทุกคนได้พักผ่อนกันนะ ไม่ว่าจะไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอย่างมากมาย หรือออกกำลังกายบ้าง นั่งสมาธิ แค่นี้แหละก็จะทำให้คุณปล่อยวางได้อย่างแน่นอน ค่อยๆคิดค่อยๆทำ แน่นอนว่าการใช้ชีวิตไม่จำเป็นต้องซีเรียสมาก ทำอย่างตั้งใจ ให้มันมีคุณค่า แต่ยังอยู่ในระเบียบแบบฟรีสไตล์  เรื่องราวดีของการใช้ชีวิตต้องบอกเลยว่าขอขอบพระคุณที่ติดตามกันนะครับ สำหรับวันนี้ขอทุกท่านมีความสุขในทุกๆวัน ขอให้เจอสุขเยอะๆทุกข์น้อยๆ นะครับ จงตั้งใจทำทำแบบปล่อยวาง ไม่ต้องซีเรียส สำหรับวันนี้ สวัสดีครับ

Read More